DOMOV PRO SENIORY, STRAŠNICE

soutěžní návrh / 2012

Domova pro seniory s konstrukcí z prostorového systému kontejnerů. Úzká parcela předurčila tvar domu - kompaktní tvar, jež se otevírá balkony k západní straně a pavlačí k východní straně s výhledem do korun stromů. Pavlač je přidanou hodnotou domu, v letních měsících funguje  jako místo pro setkávání obyvatel, pěstování drobných rostlin, apod. Pavlač je polosoukromý prostor bez přístupu veřejnosti, patří a je užívána všemi obyvateli domu. Tvarování a jednoduchý výraz domu vychází z jeho uživatelů - ze starší generace, která nestojí o architektonické exhibice a s domem se potřebuje ztotožnit - dům svým uspořádámím nabízí příjemné prostředí pro život.

Parterem domu prochází veřejný průchod - chodník, na který navazuje restaurace a ordinace lékaře v přízemí. Objekt slouží jako dům s pečovatelskou službou - nabízí soběstačným seniorům pohodlné malometrážní byty s lehce dostupnou pomocí (pečovatelská služba, lékař, restaurace s možností stravování).  klientů.

Navržený objekt kombinuje dva typy konstrukčních systémů - železobetonové spodní podlaží a 4 navazující podlaží z kontejnerového systému. Na fasádě se kontejnery neprojevují, je obložena vláknocementovými deskami. Pavlače jsou tvořeny kontejnery s obnaženou konstrukcí. Fasáda podél pavlačí, tedy pobytové části,  je obložena dřevěnými prkny. Fasáda báze domu, na níž „sedí“ část s byty, je pokryta stěrkou imitující beton. Schodišťové šachty jsou posklené, chráněné stínícími lamelami.

BILANCE:
19 bytů / 12x 2+kk / 4x 3+kk / 3x2+kk (OOSPO) / celkem 32 obyvatel
kavárna (restaurace) se 40 místy k sezení / ordinace lékaře / pečovatelka
zastavěná plocha 522,33 m² / 77 ks použitých kontejnerů