HUS A UNIVERZITA

krátkodobá výstava / 2015 / křížová chodba Karolina UK

ve spolupráci s:  SGL Projekt, Jáchym Šerých

Výstava prezentuje život Mistra Jana Husa jakožto osobnosti, jeho díla a vztahu k pražské univerzitě. Koná se v autentickém prostředí Karolina - prostoru tak výrazném, že by ho výstavní mobiliář neměl upozaďovat. Volný průhled křížovou chodbou je řešen sdruženými panely podél stěn do míst, kde se na stěnách sbíhá žebroví kleneb. Tvarování panelů reaguje na geometrii kleneb tak, aby je doplňovaly, nikoliv jim konkurovaly.

Důležitou součástí výstavy je vizuální působení grafiky na panelech - motivy historických výjevů, dotvářející dobovost. Smyslem použití velkoplošné grafiky je snaha o přiblížení tématu Husova života a smrti, potažmo atmosféry doby, v níž Mistr Jan Hus žil.